Ultima actualizare: 25.03.2022

Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui website – https://wpfitness.eu/ (în continuare „Website-ul’’).

Scopul Website-ului este de prezentare și promovare a serviciilor de mentenanță și întreținere site-uri WordPress, prestate de societatea LAB36 S.R.L. şi de contractare, prin intermediul Website-ului, cu potențialii clienți interesați de aceste servicii.

Vă rugăm să citiţi prezenții Termeni și Condiții, Politica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate înainte de a utiliza Website-ul. Prin accesarea și utilizarea Website-ului, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu al acestor documente și vă asumați angajamentul de a le respecta.

1. CINE SUNTEM NOI

LAB36 S.R.L. . este o firmă de servicii IT înființată în anul 2005, având sediul social în Târgu Mureș, Str. Lăpușna, Nr.3, având număr de ordine în Registrul Comerțului J26/1428/2005, cod unic de înregistrare fiscală RO17859943. Datorită experienței de 17 ani în dezvoltarea de soluții web, putem oferi servicii personalizate la nivel avansat pentru diferite proiecte ale site-urilor construite în WordPress. În prezent avem clienți atât din România, cât și din străinătate și ne ocupăm cu mentenanța site-urilor simple (de prezentare) și complexe (e-commerce), (în continuare ,,Societatea’’ sau ,,Noi’’).

Datele noastre de contact sunt:
Adresa punctului de lucru: str. Călărașilor, nr. 20, mun. Tîrgu-Mureș, jud. Mureș
Adresă de e-mail: [email protected]
Nr. de tel.: +40 749 205 506

2. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Societatea este titularul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutul Website-ului, inclusiv, fără a se limita la: articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Utilizatorii Website-ului pot accesa, descărca şi tipări materialele publicate pe Website, în mod gratuit, exclusiv pentru uz personal şi doar în scop necomercial. Ca urmare a realizării oricăreia dintre aceste acțiuni, utilizatorilor Website-ului nu li se transmite sau recunoște nici un drept, titlu sau nu li se garantează nici un interes legitim cu privire la materialele publicate pe Website.

Nicio secțiune din conținutul Website-ului asupra căreia Societatea are un drept de proprietate intelectuală nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă, în nici un scop sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Societății. Prin urmare, utilizatorii Website-ului declară că, prin simpla utilizare a Website-ului înțeleg și consimt să nu copieze, modifice, vândă, distribuie, transmită, afișeze, reproducă, publice sau să nu creeze lucrări/opere/derivate pe baza informațiilor publicate pe Website.

3. UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Prin utilizarea Website-ului vă obligaţi:
a) Să nu efectuaţi vreo solicitare sau comandă falsă sau frauduloasă. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că aţi efectuat o astfel de solicitare sau comandă, avem dreptul să nu răspundem acesteia şi să informăm în mod corespunzător autorităţile competente.
b) Să ne furnizaţi nume și prenume, o adresă de e-mail şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să răspundem solicitării sau să dăm curs comenzii dvs.

Prin utilizarea Website-ului în orice mod și scop, declarați că îndepliniți condițiile prevăzute de lege, respectiv că aveți capacitate de exercițiu pentru încheierea de acte juridice care nasc în sarcina dvs. obligațiile prevăzute în Termeni și condiții, Politica de confidențialitate și Politica de cookies-uri.

Simpla utilizare a Website-ului și/sau transmiterea unei solicitări sau comenzi prin formularul de contact, respectiv de comandă, și răspunsul la această solicitare sau comandă nu obligă Societatea în nici un fel față de utilizator/potențialul Client, respectiv nu reprezintă încheierea unui contract între Societate și utilizator/potențialul Client.

Prin intermediul Website-ului, Societatea invită utilizatorul Website-ului, respectiv potențialul client la contractarea serviciilor prestate de aceasta. Utilizatorul, respectiv potențialul client va contacta Societatea (completând Formularul de Contact sau de Comandă ori utilizând oricare din datele de contact publicate pe Website și prevăzute la pct. 1 din prezenții Termeni și condiții) în scopul negocierilor și încheierii unui contract de prestări servicii în acest sens. În respectivul contract vor fi stabilite toate elementele esențiale încheierii acestuia conform legii, dar și cele specifice, spre exemplu: obligațiile și drepturile Părților, prețul serviciilor contractate, garanții, răspundere etc.

4. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Societatea nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de daune pe care utilizatorul Website-ului, potențialul Client sau oricare alt terț le poate suferi ca urmarea a utilizării Website-ului în orice mod sau scop sau ca rezultat al îndeplinirii conforme de către Societate a oricăreia din obligațiile legale și/sau contractuale care îi revin.

Utilizatorul va utiliza serviciile oferite prin intermediul Website-ului în totalitate pe propria răspundere. Acesta este răspunzător pentru păstrarea confidențialității asupra informațiilor transferate/primite prin intermediul Website-ului și pentru prelucrarea acestora în conformitate cu dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

Informațiile de orice tip prezentate prin intermediul Website-ului sunt furnizate de către Societate în forma și conținutul în care au fost primite sau preluate, fără modificări. Societatea nu garantează și nu își asumă răspunderea cu privire la corectitudinea, acuratețea sau actualitatea nici uneia dintre aceste informații.

5. DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA TERMENII ȘI CONDIȚIILE

Avem dreptul de a revizui şi modifica Termenii și Condițiile în mod ocazional și discreționar.
Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Condițiile, Politica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate, întrucât aplicabilă va fi varianta actualizată a acestora, în vigoare la momentul utilizării Website-ului.

6. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA

Utilizarea Website-ului şi încheierea, executarea și încetarea contractelor încheiate cu Societatea prin intermediul Website-ului vor fi guvernate de legislaţia română.

Eventualele litigii care decurg din sau în legătură cu folosirea Website-ului sau cu încheierea, executarea și încetarea acestor contracte se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societate are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’) și a legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

Pentru a cunoaște mai mult detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate și Politica de cookies-uri.

De asemenea pentru orice întrebări sau solicitări privind protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la adresa de email: [email protected].