Ultima actualizare: 25.03.2022

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

  1. CINE SUNTEM NOI?

LAB36 S.R.L..este o firmă de servicii IT înființată în anul 2005, având sediul social în Târgu Mureș, Str. Lăpușna, Nr.3, având număr de ordine în Registrul Comerțului J26/1428/2005, cod unic de înregistrare fiscală RO17859943.Datorită experienței de 17 ani în dezvoltarea de soluții web, putem oferi servicii personalizate la nivel avansat pentru diferite proiecte ale site-urilor construite în WordPress. În prezent avem clienți atât din România, cât și din străinătate și ne ocupăm cu mentenanța site-urilor simple (de prezentare) și complexe (e-commerce), (în continuare ,,Societatea’’ sau ,,Noi’’).

Datele noastre de contact sunt:

Adresa punctului de lucru: str. Călărașilor, nr. 20, mun. Tîrgu-Mureș, jud. Mureș

Adresă de e-mail: support@wpfitness.eu

Nr. de tel.: +40 749 205 506

  1. CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSOANAL?

Societatea, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților care aplică pentru posturile disponibile, angajaților, clienților persoane fizice, reprezentanților clienților persoane juridice, partenerilor contractuali și ai colaboratorilor, și datele altor persoane fizice care interacționează cu Societatea și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta.

Datele cu caracter personal sunt:

  1. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA?

În contextul recrutării de personal, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresă, data nașterii, cetățenie, genul, nr. de tel., adresa de e-mail, date privind experiența profesională și/sau socială, educația și formarea profesională, competențeși alte date cu caracter personal care reies din informațiile cuprinse în CV-ul și din scrisoarea de intenție depuse, și după caz, în urma discuțiilor din cadrul interviului de angajare.

Pentru încheierea și executarea contractelor de prestări servicii și de parteneriat/colaborare, prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, serie și număr carte de identitate/pașaport, genul, adresă de domiciliu/reședință, numărul de cont bancar, adresă de e-mail, nr. de tel.

În vederea completării și transmiterii formularului de contact (,,Contact’’) și de comandă (,,Comandă’’) de pe website-ul Societății – https://wpfitness.eu/ (în continuare ,,website-ul’’), prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, e-mail, număr de telefon și, după caz, alte date dacă sunt lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunea ,,Mesaj’’.

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies-uri.

Nu vă utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de tip marketing, precum newsletter-uri, decât dacă vă dați consimțământul în mod expres pentru astfel de comunicări, bifând o căsuță de acord în acest sens. În acest sens, vă prelucrăm nume, prenume si e-mail și ne asigurăm că aveți la dispoziție o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, respectiv de a vă retrage consimțământul cu privire la primirea acestor tipuri de comunicări.

  1. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

  1. PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

  1. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

  1. CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM?

Societatea implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

  1. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa: dpo@wpfitness.eu, prin poștă sau curier la adresa: str. Călărașilor, nr. 20, mun. Tîrgu-Mureș, jud. Mureș.